Προστασίας Δεδομένων

1. Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος φορέας είναι:

WetterOnline Meteorological Services GmbH
Karl-Legien-Strasse 194a
D-53117 Βόννη
Γερμανία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kairosradar.gr
Τηλέφωνο: +49 228 55937-998
Φαξ: +49 228 55937-80

2. Σκοπός

Η WetterOnline Meteorologische dienstleistungen GmbH λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εάν και ποια από τα δεδομένα σας συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε. Η υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό απορρέει από τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Τηλεπικοινωνιών (TTDSG) και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση των εφαρμογών μας (Καιρός & Ραντάρ) παρατίθεται τώρα παρακάτω.

3. Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις ενός συγκεκριμένου ή αναγνωρίσιμου πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το φύλο σας, την ημερομηνία γέννησής σας, την ηλικία σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τη διεύθυνση IP σας. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και αποσκοπεί μόνο στο να καταδείξει τι μπορεί να εμπίπτει στον όρο προσωπικά δεδομένα.

4. Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε

4.1 Επισκευή και χρήση της περιοχής

Στις εφαρμογές μας έχετε την επιλογή να καλέσετε πληροφορίες καιρού για τη συγκεκριμένη τοποθεσία σας. Για αυτό, οι υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στο λειτουργικό σύστημα του κινητού σας. Μόλις ενεργοποιηθούν και ξεκινήσετε μια από τις προαναφερθείσες εφαρμογές για πρώτη φορά, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να επιτρέψετε την πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας. Η επιβεβαίωσή σας σημαίνει ότι στην αντίστοιχη εφαρμογή επιτρέπεται μόνιμη πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση της αντίστοιχης εφαρμογής στην τοποθεσία σας ανά πάσα στιγμή στις αντίστοιχες ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Εάν επιτρέψετε στην αντίστοιχη εφαρμογή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας σας, η κινητή συσκευή σας θα μεταδώσει την τοποθεσία σας εντός της κυψέλης ραδιοφώνου στην οποία βρίσκεστε. Εάν η κινητή συσκευή σας διαθέτει δέκτη GPS, αυτά τα δεδομένα τοποθεσίας θα μεταδοθούν επίσης σε εμάς. Τα δεδομένα τοποθεσίας στρογγυλοποιούνται σε 0,01°, έτσι ώστε να μην γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία σας.

5. Ποια δεδομένα συλλέγουν, επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούν τρίτα μέρη από εσάς

5.1 Διαδικτυακή διαφήμιση βάσει χρήσης

Στη συνέχεια θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ποια δεδομένα συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες για εσάς:

5.1.1 Συλλογή δεδομένων στις εφαρμογές μας

Εμφανίζουμε διαφημίσεις στις δωρεάν εφαρμογές μας. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται ως μέρος αυτής της διαφημιστικής παράδοσης. Κατά την παράδοση της διαφήμισης, εμείς και οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP, ανώνυμα αναγνωριστικά συσκευής (αναγνωριστικό διαφήμισης) και πληροφορίες συσκευής (λειτουργικό σύστημα ή έκδοση, αναγνωριστικό συσκευής και γλώσσα), καθώς και τα δεδομένα που καθορίζονται στο σημείο 4.1, προκειμένου να σε θέση να τοποθετήσει διαφημίσεις σχετικές με εσάς.

5.1.2 Ποιοι είναι οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες και πώς μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή δεδομένων για τη συμπεριφορική διαφήμιση στο διαδίκτυο από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες

Οι ακόλουθοι διαφημιστικοί συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή δεδομένων για την παράδοση διαδικτυακής διαφήμισης βάσει χρήσης:

Απόκρυψη λίστα συνεργατών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (διεύθυνση IP, cookies, αναγνωριστικά συσκευής) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO) ή, κατά περίπτωση, στη νομική βάση του έννομου συμφέροντος (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO).

Καιρός & Ραντάρ συμμετέχει στο πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης του IAB Europe και τηρεί τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του. Καιρός & Ραντάρ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης με τον αριθμό αναγνώρισης 6.

Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να ανακαλέσετε την εξατομικευμένη διαφήμιση και τη σχετική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου.

5.2 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων στο INFOnline Measurement

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί τη μέθοδο μέτρησης πολλαπλών σταδίων 'INFOnline Measurement' από την INFOnline GmbH (https://www.INFOnline .de) για τον προσδιορισμό στατιστικών παραμέτρων (εμφάνιση σελίδας, επίσκεψη, τεχνικός πελάτης) σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής μας προσφοράς. Ο στόχος της μέτρησης χρήσης είναι να προσδιορίσει στατιστικά την ένταση χρήσης, τον αριθμό των χρήσεων και των χρηστών της εφαρμογής μας και τη συμπεριφορά τους στο σερφ - βάσει μιας ενιαίας τυπικής διαδικασίας - και έτσι να ληφθούν τιμές που είναι συγκρίσιμες σε όλη την αγορά . Ως μέλος της κοινότητας πληροφοριών για τον προσδιορισμό της διανομής διαφημιστικών μέσων e.V. (IVW – https://www. ivw.eu) τα στατιστικά στοιχεία χρήσης ενημερώνονται τακτικά από το IVW με τις τιμές απόδοσης «Εμφάνιση σελίδας» και «Επισκέψεις» στην αναγνώριση IVW (https://ausweisung.ivw-online.de/).

5.2.1 Νομική βάση για τη μεταποίηση

Η μέτρηση με INFOnline Measurement (ψευδώνυμο σύστημα: IOMp) από την INFOnline GmbH πραγματοποιείται ως μέρος μέτρησης χρήσης με τη συγκατάθεση του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 στοιχ. α) GDPR.

Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η δημιουργία ψηφιακών τιμών απόδοσης (εμφάνιση σελίδας, επίσκεψη και τεχνικός πελάτης) για τη δημιουργία στατιστικών.

Τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την τεκμηρίωση της χρήσης της προσφοράς μας.

5.2.2 Τύπος δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται με το INFOnline Measurement δεν επιτρέπουν σε έναν χρήστη να αναγνωριστεί με σαφήνεια ως άτομο λόγω του τύπου και του όγκου των δεδομένων. Χρησιμοποιούνται βιβλιοθήκες μετρήσεων που ενσωματώνουν και εκτελούν αυτόματα τους απαιτούμενους αισθητήρες μέτρησης για ανώνυμη (IOMb) ή/και ψευδώνυμη επεξεργασία δεδομένων (IOMp) για τον προσδιορισμό των βασικών αριθμών όταν καλείται η εφαρμογή (πελάτης).

Κατά τη διαδικασία ανώνυμης απογραφής (IOMb), δεν επεξεργάζονται καθόλου προσωπικά στοιχεία, ιδίως η διεύθυνση IP. Αυτό απομακρύνεται εντελώς από την επικοινωνία και την επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό, μια διεπαφή επικοινωνίας, η λεγόμενη "πλατφόρμα υπηρεσιών", εμποδίζει την ανταλλαγή της διεύθυνσης IP του χρήστη με τα συστήματα της INFOnline στο πλαίσιο της Μέτρησης INFOnline. Η διεύθυνση IP ως προσωπικό δεδομένο απορρίπτεται κατά τη διαδικασία απογραφής στην πλατφόρμα υπηρεσιών πριν από την προώθηση της κλήσης μέτρησης στο INFOnline. Επίσης, δεν υπάρχει γεωγραφικός εντοπισμός μέσω της διεύθυνσης IP. Το σύνολο δεδομένων που παράγεται κατά τη διαδικασία απογραφής είναι μια καθαρή συλλογή δεδομένων PI.

Με την ψευδώνυμη μέθοδο μέτρησης (IOMp), συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα με τη βιβλιοθήκη μετρήσεων, η οποία έχει προσωπική αναφορά σύμφωνα με τον EU-GDPR:

Διεύθυνση IP: Στο Διαδίκτυο, κάθε συσκευή χρειάζεται μια μοναδική διεύθυνση, τη λεγόμενη διεύθυνση IP, για τη μετάδοση δεδομένων. Η τουλάχιστον βραχυπρόθεσμη αποθήκευση της διεύθυνσης IP είναι τεχνικά απαραίτητη λόγω του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου. Οι διευθύνσεις IP συντομεύονται κατά 1 byte πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο ανώνυμα. Οι μη συντομευμένες διευθύνσεις IP δεν αποθηκεύονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ένα τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό πελάτη: Η μέτρηση εμβέλειας χρησιμοποιεί μοναδικά αναγνωριστικά της τελικής συσκευής ή μια υπογραφή που δημιουργείται από διάφορες πληροφορίες που μεταδίδονται αυτόματα από τη συσκευή σας προς τα συστήματα υπολογιστών αναγνώρισης. Η μέτρηση των δεδομένων και η επακόλουθη αντιστοίχιση με το αντίστοιχο αναγνωριστικό μπορεί επίσης να είναι δυνατή υπό ορισμένες συνθήκες, εάν καλέσετε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν επίσης τη διαδικασία ψευδώνυμης μέτρησης της INFOnline GmbH. Τα ακόλουθα μοναδικά αναγνωριστικά μπορούν να διαβιβαστούν στην INFOnline GmbH ως κατακερματισμός:

Αναγνωριστικό διαφήμισης

ID εγκατάστασης

Android-ID

Αναγνωριστικό προμηθευτή

Τα προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του GDPR της ΕΕ χρησιμοποιούνται για μέτρηση μόνο στο βαθμό που χρησιμοποιείται βιβλιοθήκη/SDK για έναν χρήστη στον οποίο έχει εκχωρηθεί μια μεμονωμένη διεύθυνση IP και ένα τυχαία δημιουργημένο αναγνωριστικό πελάτη για πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής. Η ψευδώνυμη μέτρηση (IOMp) πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχει θετική συγκατάθεση από τον χρήστη από την Πλατφόρμα Διαχείρισης Συναίνεσης (CMP).

5.2.3 Χρήση Δεδομένων

Η διαδικασία μέτρησης της INFOnline GmbH που χρησιμοποιείται σε αυτή την εφαρμογή καθορίζει τα δεδομένα χρήσης. Αυτό γίνεται για τη συλλογή των τιμών απόδοσης της σελίδας εντύπωση, επίσκεψη και πελάτη.

Γεωγραφικός εντοπισμός: Η χρήση της εφαρμογής εκχωρείται στην τοποθεσία της κλήσης αποκλειστικά με βάση την ανώνυμη διεύθυνση IP και μόνο μέχρι το γεωγραφικό επίπεδο των ομοσπονδιακών πολιτειών/περιοχών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον συγκεκριμένο τόπο διαμονής ενός χρήστη από τις γεωγραφικές πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο.

Συγχώνευση δεδομένων χρήσης σε προσφορές: Τα δεδομένα χρήσης ενός τεχνικού πελάτη (π.χ. ενός προγράμματος περιήγησης σε μια συσκευή) συγχωνεύονται σε εφαρμογές και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων.

5.2.4 Περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων

Η πλήρης διεύθυνση IP δεν αποθηκεύεται από την INFOnline GmbH.

Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται μόνο για τη λήψη των πακέτων δεδομένων και στη συνέχεια συντομεύεται κατά 1 byte. Στη διαδικασία απογραφής, η συντομευμένη διεύθυνση IP απορρίπτεται, στην ψευδώνυμη διαδικασία αποθηκεύεται για 60 ημέρες το πολύ. Στην ψευδώνυμη διαδικασία, τα δεδομένα χρήσης αποθηκεύονται σε συνδυασμό με το μοναδικό αναγνωριστικό για μέγιστο διάστημα 6 μηνών.

5.2.5 Αποκάλυψη Δεδομένων

Η διεύθυνση IP καθώς και η συντομευμένη διεύθυνση IP δεν θα μεταβιβαστούν.

5.2.6 Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων κατά τη διαδικασία μέτρησης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), που λειτουργεί τη διαδικασία μέτρησης .

5.3 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με τη χρήση (τύπος και έκδοση της συσκευής που χρησιμοποιείτε, ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείτε, η ζητούμενη σελίδα, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, η ανάλυση οθόνης που χρησιμοποιείτε και η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται κατά τη χρήση) είναι αποστέλλεται σε μεταφέρεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί. Επισημαίνουμε ότι ανωνυμοποιούμε τη διεύθυνση IP πριν από τη μετάδοση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα αποσταλεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει τις μεταδιδόμενες πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της εφαρμογής μας από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες για εμάς και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες διαφήμισης του Google Analytics. Μέσω αυτών των λειτουργιών είναι δυνατή η συλλογή και η επεξεργασία των κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων σας ανώνυμα χρησιμοποιώντας την ταυτότητα για συγκεκριμένη διαφήμιση της συσκευής.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από την Google και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω για τον αναφερόμενο σκοπό. Για να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics σε αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να αντιταχθείτε κάτω από αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων απενεργοποιώντας την επιλογή "Αποστολή ανώνυμων δεδομένων χρήσης".

5.4 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά τη χρήση του Firebase Analytics

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Firebase Analytics για να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών και να ενσωματώσει τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων cloud του Firebase.

Στο πλαίσιο αυτό, το Firebase SDK (Software Development Kit) συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής, το μοντέλο της συσκευής, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τον χρόνο εγκατάστασης της εφαρμογής, καθώς και την ηλικία, το φύλο και τις ομάδες ενδιαφερόντων του χρήστη. Επιπλέον, το Firebase SDK συλλέγει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ενέργειες κατά τη χρήση της εφαρμογής. Ενέργειες όπως η εγκατάσταση και η εκκίνηση της εφαρμογής, οι ενημερώσεις της εφαρμογής, η απεγκατάσταση, η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος, η διαγραφή δεδομένων της εφαρμογής, οι συντριβές της εφαρμογής και οι αγορές εντός της εφαρμογής, καθώς και η λήψη, η απομάκρυνση και το άνοιγμα ειδοποιήσεων push και το άνοιγμα και η ενημέρωση της εφαρμογής μέσω ενός δυναμικού συνδέσμου, ενεργοποιούν τη συλλογή δεδομένων βάσει συμβάντων του Firebase SDK. Για κάθε ένα από αυτά τα συμβάντα, συλλέγονται ο αριθμός των κλήσεων, ο αριθμός των χρηστών που προκαλούν το συγκεκριμένο συμβάν και, εάν είναι διαθέσιμοι, η αξία των συμβάντων. Για τον εντοπισμό των συσκευών, το SDK Firebase χρησιμοποιεί το ID διαφήμισης για κάθε συσκευή.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από το Firebase και τον τρόπο συλλογής δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω για τον αναφερόμενο σκοπό. Για να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από το Firebase Analytics σε αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να αντιταχθείτε κάτω από αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων απενεργοποιώντας την επιλογή "Αποστολή ανώνυμων δεδομένων χρήσης".

5.5 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά τη χρήση του Facebook SDK

Ενσωματώνουμε το λεγόμενο Facebook SDK σε αυτήν την εφαρμογή. Αυτό το λογισμικό μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε ποια διαφημιστική καμπάνια στο κοινωνικό δίκτυο Facebook πείστηκαν οι χρήστες να κατεβάσουν τις εφαρμογές μας. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλουμε στο Facebook το αναγνωριστικό διαφήμισης για τη συγκεκριμένη συσκευή, την έκδοση της εφαρμογής και τις πληροφορίες ότι η εφαρμογή ξεκίνησε ή ολοκληρώθηκε.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μεταφορά των εν λόγω δεδομένων στο Facebook σε αυτήν την εφαρμογή απενεργοποιώντας την επιλογή "Αποστολή ανώνυμων δεδομένων χρήσης" κάτω από αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

5.6 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά τη χρήση του Facebook Custom Audience

Ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA είναι ενσωματωμένες στον ιστότοπό μας. Αυτά εξυπηρετούν στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς. Με τη βοήθεια των δεδομένων που λαμβάνονται, μπορούμε να κάνουμε τις δραστηριότητές μας στο Facebook πιο αποτελεσματικές και, για παράδειγμα, να προβάλλουμε μόνο αναρτήσεις ή διαφημίσεις για επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Facebook μέσω των ετικετών επαναληπτικού μάρκετινγκ. Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο για την εμφάνιση διαφημίσεων στο Facebook. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η WetterOnline, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται ή τον τρόπο χρήσης τους από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook . com/about/privacy/. Εάν δεν θέλετε να συλλέγετε δεδομένα μέσω προσαρμοσμένων ειδών κοινού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα προσαρμοσμένα είδη κοινού εδώ.

5.7 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά τη χρήση Batch

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Batch για την αποστολή μηνυμάτων push. Ο πάροχος είναι η IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Παρίσι, Γαλλία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχ. a GDPR) για την αποστολή μηνυμάτων push ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδ. στ GDPR) στη βελτιστοποίηση των μηνυμάτων Push μας. Η παρτίδα λαμβάνει ειδοποιήσεις push από εμάς για αποστολή

ένα αναγνωριστικό χρήστη με ψευδώνυμο,

τη διεύθυνση IP σας,

ένα διακριτικό ώθησης,

την κατάσταση της απόφασης για λήψη ειδοποιήσεων,

πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος,

γεωγραφικές πληροφορίες επίσης

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του Batch που χρησιμοποιείται, τα μηνύματα που αποστέλλονται και τη συμπεριφορά χρήσης.

Μαζική πρόσβαση στο LocalStorage του προγράμματος περιήγησης. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούμε εργαλεία από το Batch για να καταγράψουμε τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής, προκειμένου να σας κάνουμε μια στοχευμένη προσφορά μέσω ειδοποιήσεων push.

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (DPA Data Processing Agreement) με την Batch, στην οποία υποχρεώνουμε την Batch να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του GDPR.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη δραστηριότητά σας, κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων ανά παρτίδα, ανατρέξτε στην ενότητα https://batch.com/privacy-policy.

5.8 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά τη χρήση του Crazy Egg

Στις εφαρμογές μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού "Crazy Egg" της Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, ΗΠΑ. Αυτά μας επιτρέπουν να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των επισκεπτών του ιστότοπού μας σε ψευδώνυμα προφίλ χρηστών, προκειμένου να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε το σχεδιασμό των εφαρμογών μας με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών. Τα cookies αποθηκεύονται επίσης στον υπολογιστή σας για το σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών μας μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Crazy Egg Inc. στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί σε ψευδώνυμα προφίλ χρηστών. Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Crazy Egg:

ανώνυμη διεύθυνση IP

εμφανιζόμενες σελίδες και κινήσεις σε αυτή τη σελίδα

Αριθμός και θέση των κλικ σε συνδέσμους

Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης

Μέγεθος οθόνης του τερματικού που χρησιμοποιείται

Έχουμε συνάψει τη συμφωνία προστασίας δεδομένων με την Crazy Egg για επεξεργασία παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR σε σχέση με τις τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ, στις οποίες η Crazy Egg αναλαμβάνει να προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών μας και να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα προστασία δεδομένων Κανονισμοί. Το Crazy Egg χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για λογαριασμό μας και για τον σκοπό που αναφέρεται εδώ. Το Crazy Egg δεν θα χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα δεδομένα και δεν θα τα διαβιβάσει σε τρίτους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Crazy Egg δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας μέσω του banner μας για τα cookies (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) GDPR).

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή μέσω του banner cookie μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το Crazy Egg απευθείας στη διεύθυνση http:// www.crazyegg. com/opt-out ή αποτρέψτε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ανάλογα.

5.9 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά τη χρήση του Contentful

Μέρη του περιεχομένου των εφαρμογών μας παρέχονται μέσω του Δικτύου Παράδοσης Περιεχομένου (CDN) της Contentful GmbH (Ritterstr. 12-14, 10969 Βερολίνο). Κατά την πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της Contentful GmbH. Το Contentful CDN χρησιμοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Η διεύθυνση IP σας και οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς και για τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του Περιεχομένου CDN. Η περίοδος αποθήκευσης των επεξεργασμένων δεδομένων και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Contentful GmbH στη διεύθυνση https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων κατά την αναπαραγωγή μέσων κατά παραγγελία και ζωντανών ροών

Η εφαρμογή παρέχει περιεχόμενο ροής μέσω των εταίρων Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Γερμανία) και THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3ος όροφος Leuven 3012, Βέλγιο). Όταν καλείτε μια σελίδα στην οποία προσφέρονται συσκευές αναπαραγωγής για ροές, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τη διεύθυνση IP με την οποία επισκέπτεστε τη σελίδα μας μεταδίδονται στους διακομιστές των προαναφερθέντων παρόχων.

Η χρήση του CDN της Akamai και της υπηρεσίας ροής από την THEO Technologies NV βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Akamai Technologies GmbH στη διεύθυνση https:// www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ και THEO Technologies NV στη διεύθυνση https://www.theoplayer.com/terms

6. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα στην ενημέρωση (άρθρο 15 GDPR)

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 GDPR)

Δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 21 GDPR)

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 GDPR)

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΣΕΚΧΟ)

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20 GDPR)

Για ερωτήσεις αυτού του είδους, επικοινωνήστε με το datenschutz@wetteronline.de. Λάβετε υπόψη ότι με τέτοια αιτήματα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι πράγματι το ενδιαφερόμενο άτομο.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής σας ή την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για εμάς (Επίτροπος της πολιτείας Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την Προστασία Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφορίας, Postfach 20 04 44, 40102 Ντίσελντορφ).

7. Τακτική ενημέρωση αυτής της ειδοποίησης προστασίας δεδομένων

Το νομικό πλαίσιο για εμάς ως πάροχο υπηρεσιών υπόκειται φυσικά σε αλλαγές και προσαρμογές. Αυτές οι αλλαγές και προσαρμογές καθιστούν απαραίτητη την ενημέρωση αυτής της ειδοποίησης προστασίας δεδομένων από καιρό σε καιρό. Ως εκ τούτου, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές.

8. Επικοινωνία

Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Βόννη
Γερμανία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kairosradar.gr
Τηλέφωνο: +49 228 55937-998
Φαξ: +49 228 55937-80