Προστασίας Δεδομένων

Αγαπητέ χρήστη,

Εμείς, η WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (εν συντομία "WetterOnline") λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τύπο των δεδομένων που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε. Η δέσμευσή μας βασίζεται στο Telemediengesetz (TMG) και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε διαφορετικές πλατφόρμες (web, κινητό web, εφαρμογή). Στην ιστοσελίδα μας wetteronline.de έχετε πρόσβαση στη δήλωση προστασίας δεδομένων εδώ , η οποία ισχύει για όλους τις υπηρεσίες μας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη δήλωση προστασίας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών μας.

1. Υπεύθυνος φορέας

Ο αρμόδιος φορέας είναι:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Βόννη

Γερμανία

E-Mail: info@kairosradar.gr

Τηλέφωνο: +4922855937-989

Φαξ: +49 228 55937-979

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε;

α) Επισκευή και χρήση της περιοχής

Οι εφαρμογές μας προσφέρουν τη δυνατότητα λήψης μετεωρολογικών δεδομένων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία εντοπισμού της κινητής συσκευής σας. Όταν ενεργοποιείτε την υπηρεσία και πριν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να επιτρέψετε την πρόσβαση στην τοποθεσία σας. Στη γενική διαμόρφωση της συσκευής σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής στις υπηρεσίες τοποθεσίας. Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένη, η κινητή συσκευή σας θα μεταδώσει την τοποθεσία σας μέσα στην κελιά ραδιοφώνου στην οποία βρίσκεστε. Εάν η κινητή συσκευή σας διαθέτει δέκτη GPS, αυτή η τοποθεσία θα μας διαβιβάζεται επίσης. Οι πληροφορίες τοποθεσίας στρογγυλεύονται σε 0,025 ° (περίπου δύο-τρία χιλιόμετρα), οπότε δεν γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία σας.

β) Αμειβόμενη έκδοση

Η αγορά της έκδοσης Pro επιτρέπει τη χρήση των εφαρμογών μας χωρίς διαφήμιση. Κατά την αγορά της έκδοσης Pro, αποθηκεύουμε μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό αναγνώρισης για τη συσκευή σας και την ημερομηνία αγοράς.

γ) Αγορές στην εφαρμογή

Μέσω μιας αγοράς εντός της εφαρμογής, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας χωρίς διαφήμιση. Κατά την αγορά, μέσω της εφαρμογής, αποθηκεύουμε τον ειδικό κωδικό αναγνώρισης της συσκευής, την ημερομηνία αγοράς και την ημερομηνία λήξης.

3. Ποια δεδομένα συλλέγονται από τρίτους, μεταποιούνται ή χρησιμοποιούνται

α) Διαδικτυακή διαφήμιση με βάση τη χρήση

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες:

αα) Συλλογή δεδομένων στις εφαρμογές μας

Στις δωρεάν εφαρμογές εμφανίζουμε διαφημίσεις. Στο πλαίσιο αυτών των διαφημίσεων συλλέγονται και χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα. Σε αυτήν τη διαδικασία, εμείς και οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP, το αναγνωριστικό ανώνυμης συσκευής (αναγνωριστικό διαφήμισης) και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή (λειτουργικό σύστημα και / ή αντίστοιχη έκδοση, κωδικό συσκευής και γλώσσα) καθώς και τα δεδομένα που αναφέρονται στο 2.α) ώστε να μπορούμε να σας δείχνουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

ββ) Ποιοι είναι οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες και πώς μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαφήμιση στο διαδίκτυο βάσει της χρήσης

Οι ακόλουθοι διαφημιστικοί συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή δεδομένων για διαφήμιση μέσω διαδικτύου με βάση τη χρήση:

Εμφάνιση λίστα συνεργατών

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (διεύθυνση IP, cookie, αναγνωριστικά συσκευών) πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (κατά την έννοια του Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO) ή, κατά περίπτωση, στη νομική βάση έννομου συμφέροντος ( Art. 6 Unterabsatz 1 Buchstabe f) DSGVO). Η WetterOnline συμμετέχει στο πλαίσιο διαφάνειας και συγκατάθεσης του IAB Europe Transparency & Consent Framework και τις οδηγίες του. Το WetterOnline χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για τη διαχείριση συγκαταθέσεων με τον αριθμό αναγνώρισης 6. Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να ανακαλέσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις και τη σχετική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μέσω των ρυθμίσεων προστασίας δεδομένων.

β) Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων με μεθόδους μέτρησης INFOnline GmbH

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί τη μέθοδο μέτρησης ("SZMnG") της INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) για τον προσδιορισμό των στατιστικών παραμέτρων σχετικά με τη χρήση των προσφορών μας. Ο στόχος της μέτρησης χρήσης είναι να προσδιοριστεί στατιστικά η ένταση χρήσης, ο αριθμός των χρήσεων και των χρηστών της εφαρμογής μας και η συμπεριφορά τους σερφ - βάσει μιας ενιαίας τυποποιημένης μεθόδου - και, συνεπώς, να ληφθούν τιμές που είναι συγκρίσιμες σε όλη την αγορά . Για όλες τις ψηφιακές προσφορές που είναι μέλη της Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. μέσων (IVW - http://www.ivw.eu) ή των μελετών του Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (agof - http://www.agof.de), τα στατιστικά στοιχεία χρήσης υποβάλλονται σε τακτική επεξεργασία από το agof και το Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) για τη δημιουργία εύρους και δημοσιεύονται με την τιμή απόδοσης "Uniqe User" και από τον IVW με τις τιμές απόδοσης "Page Impression" και "Visits". Αυτά τα εύρη και τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να προβληθούν στους αντίστοιχους ιστότοπους.

I. Νομική βάση για τη μεταποίηση

Η μέτρηση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μέτρησης SZMnG από την INFOnline GmbH πραγματοποιείται ως μέρος μιας μέτρησης χρήσης και συμμετοχής σε IVW e.V. με έννομο συμφέρον σύμφωνα με το Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η δημιουργία στατιστικών. Τα στατιστικά στοιχεία μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να τεκμηριώσουμε τη χρήση της προσφοράς μας. Για την εμπορία αυτής της εφαρμογής, είναι απαραίτητη μια μέτρηση χρήσης που διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Το νόμιμο συμφέρον μας προκύπτει από την οικονομική ευχρηστία της γνώσης που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία και την αγοραία αξία της εφαρμογής μας - επίσης σε άμεση σύγκριση με εφαρμογές τρίτων - οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, έχουμε έννομο συμφέρον να διαθέτουμε τα ψευδώνυμα δεδομένα στη INFOnline και την IVW για στατιστικούς σκοπούς (IVW, INFOnline). Επιπλέον, έχουμε έννομο συμφέρον να διαθέσουμε τα ψευδώνυμα δεδομένα στη INFOnline για την περαιτέρω ανάπτυξη και παροχή διαφημιστικού υλικού βάσει ενδιαφέροντος. Η μέτρηση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μέτρησης SZMnG για την INFOnline GmbH ως μέρος μέτρησης χρήσης και συμμετοχής στην μελέτη διεξάγεται με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Art 6 Abs 1 lit. a) DSGVO. Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η δημιουργία στατιστικών και η δημιουργία κατηγοριών χρηστών. Τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την απόδειξη της χρήσης της προσφοράς μας. Οι κατηγορίες χρηστών αποτελούν τη βάση για μια ευθυγράμμιση βάσει ενδιαφέροντος διαφημιστικού υλικού ή διαφημιστικών μέτρων. Για την εμπορία αυτού του ιστότοπου, είναι σημαντικό να μετρήσετε τη χρήση, η οποία διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Τα ψευδώνυμα δεδομένα διατίθενται στα INFOnline και agof e.V. για σκοπούς έρευνας αγοράς (agof, agma).

ΙΙ. Τύπος δεδομένων

Η INFOnline GmbH συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία σύμφωνα με το GDPR έχουν προσωπική αναφορά:

Διεύθυνση IP: στο Διαδίκτυο, κάθε συσκευή για μετάδοση δεδομένων απαιτεί μια μοναδική διεύθυνση, τη λεγόμενη διεύθυνση IP. Η τουλάχιστον προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP είναι τεχνικά απαραίτητη λόγω της λειτουργίας του Internet. Οι διευθύνσεις IP συντομεύονται πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία και επεξεργάζονται μόνο ανώνυμα. Δεν υπάρχει αποθήκευση ή επεξεργασία πλήρων διευθύνσεων IP.

Ένα αναγνωριστικό συσκευής: Η μέτρηση διαστήματος χρησιμοποιεί μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών ή μια υπογραφή που δημιουργείται από διάφορες πληροφορίες που μεταδίδονται αυτόματα από τη συσκευή για αναγνώριση συσκευής. Μπορεί επίσης να είναι δυνατή η μέτρηση των δεδομένων και στη συνέχεια η εκχώρησή τους στο αντίστοιχο αναγνωριστικό αν καλέσετε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν επίσης τη μέθοδο μέτρησης ("SZMnG") της INFOnline GmbH. Τα ακόλουθα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών μπορούν να μεταδοθούν ως hashes στην INFOnline GmbH:

Αναγνωριστικό διαφήμισης

ID εγκατάστασης

Android-ID

ID Προμηθευτή

ΙΙΙ. Χρήση δεδομένων

Η διαδικασία μέτρησης της INFOnline GmbH, που χρησιμοποιείται σε αυτή την εφαρμογή, καθορίζει τα δεδομένα χρήσης. Αυτό γίνεται για τη συλλογή επιδόσεων εμφανίσεων σελίδων, επισκέψεων και πελατών και για την παροχή πρόσθετων μετρήσεων (π.χ. Πιστοποιημένοι Πελάτες). Επιπλέον, τα μετρούμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται ως εξής:

Η αποκαλούμενη γεωγραφική θέση, δηλαδή η ανάθεση κλήσης στον ιστότοπο της κλήσης, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση την ανώνυμη διεύθυνση IP και μόνο μέχρι το γεωγραφικό επίπεδο των ομοσπονδιακών κρατών / περιφερειών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συναχθεί συμπέρασμα σχετικά με τον συγκεκριμένο τόπο διαμονής ενός χρήστη από τις γεωγραφικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.

Η χρήση δεδομένων ενός τεχνικού πελάτη (όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μια συσκευή) συγχωνεύεται μεταξύ εφαρμογών και αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την τεχνική αξιολόγηση των κοινωνικών πληροφοριών ηλικίας και φύλου και διαβιβάζονται στους φορείς παροχής υπηρεσιών AGOF για περαιτέρω επεξεργασία της σειράς. Η μελέτη AGOF χρησιμοποιεί ένα τυχαίο δείγμα για την τεχνική εκτίμηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: ηλικία, φύλο, εθνικότητα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, γενικά δεδομένα για το νοικοκυριό, οικογενειακό εισόδημα, τόπος διαμονής, χρήση του Διαδικτύου, της χρήσης, του τύπου του χρήστη.

IV. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Η πλήρης διεύθυνση IP δεν θα αποθηκευτεί από την INFOnline GmbH. Η συντομευμένη διεύθυνση IP αποθηκεύεται για έως και 60 ημέρες. Τα δεδομένα χρήσης σε συνδυασμό με το μοναδικό αναγνωριστικό αποθηκεύονται για μέγιστο διάστημα 6 μηνών.

V. Μεταφορά δεδομένων

Η διεύθυνση IP και η συντετμημένη διεύθυνση IP δεν θα προωθηθούν. Για τη δημιουργία της μελέτης AGOF, τα δεδομένα με τα αναγνωριστικά στοιχεία των πελατών διαβιβάζονται στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών AGOF:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Δικαίωμα αντίστασης

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτές τις διαδικασίες μέτρησης, μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση στο τέλος αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων απενεργοποιώντας τη λειτουργία "INFOnline". Για χρήστες της έκδοσης Pro ή με άδεια Premium, η INFOnline είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

VII. Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στις διαδικασίες μέτρησης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση INFOnline GmbH , τον χειριστή διαδικασίας μέτρησης ή τους ιστότοπους προστασίας ιστού. AGOF και δεδομένα IVW .

γ) Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων με το Google Analytics

Για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί το Google Analytics, υπηρεσίες ανάλυσης της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Οι πληροφορίες χρήσης (τύπος συσκευής και έκδοση, λειτουργικό σύστημα, επισκέψεις στον ιστότοπο, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, ανάλυση οθόνης και διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται) μεταδίδονται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι καθιστούμε ανώνυμη τη διεύθυνση IP πριν από τη μετάδοση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μια πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Εκ μέρους μας, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται για την αξιολόγηση της χρήσης της εφαρμογής μας, την κατάρτιση αναφορών σχετικά με δραστηριότητες και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση. Η Google μπορεί επίσης να μεταδίδει πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον το απαιτεί ο νόμος ή αν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εξ ονόματος της Google. Η Google δεν θα συνδέσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες διαφήμισης του Google Analytics. Μέσω αυτών των λειτουργιών είναι δυνατή η συλλογή και η επεξεργασία των κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων σας ανώνυμα χρησιμοποιώντας την ταυτότητα για συγκεκριμένη διαφήμιση της συσκευής.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας, αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξατε από την Google και την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Για να απαγορεύσετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Google Analytics σε αυτήν την εφαρμογή, απενεργοποιήστε την επιλογή "Αποστολή ανώνυμων δεδομένων χρήσης" στο κάτω μέρος αυτής της δήλωσης σχετικά με την προστασία δεδομένων.

δ) Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων με το Firebase Analytics

Για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των χρηστών και να ενσωματώσουμε τις υπηρεσίες Messaging Cloud Messaging, η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Firebase Analytics.

Η firebase SDK (Software Development Kit) συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής, τον τύπο της συσκευής, έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τη στιγμή της εγκατάστασης της εφαρμογής, καθώς και η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Επιπλέον, μέσω άλλων διαδικασιών, το Firebase SDK συλλέγει πληροφορίες κατά τη χρήση της εφαρμογής. Η συλλογή δεδομένων με βάση τα συμβάντα του Firebase SDK οφείλεται σε ενέργειες όπως εκκίνηση εγκατάστασης και εφαρμογών, ενημερώσεις, επανεγκαταστάσεις, ενημέρωση λειτουργικού συστήματος, διαγραφή δεδομένων εφαρμογών, διακοπές λειτουργίας και αγορές εντός εφαρμογής, καθώς και τη λήψη, το πάτημα και το άνοιγμα των επειγουσών ειδοποιήσεων ή το άνοιγμα και την ενημέρωση της εφαρμογής μέσω δυναμικής σύνδεσης. Για κάθε μια από αυτές τις ενέργειες συλλέγεται ο αριθμός επισκέψεων, ο αριθμός των χρηστών που πραγματοποίησαν τις επισκέψεις και η αξία της επίσκεψης (εάν υπάρχει). Για τον εντοπισμό των συσκευών, το Firebase SDK χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο αναγνωριστικό για τη διαφήμιση συσκευών.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέγονται από τη Firebase και τη συλλογή δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Για να απαγορεύσετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Firebase Analytics σε αυτήν την εφαρμογή, αντιτάξτε την απενεργοποίηση της επιλογής "Αποστολή δεδομένων ανώνυμης χρήσης" στο κάτω μέρος αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

ε) Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων με SDK του Facebook

Σε αυτήν την εφαρμογή ενσωματώνουμε το λεγόμενο Facebook-SDK. Αυτό το λογισμικό σάς επιτρέπει να ακολουθήσετε τον τύπο της διαφημιστικής καμπάνιας στο Facebook που οδήγησε τους χρήστες να κατεβάσουν την εφαρμογή μας. Για το σκοπό αυτό, μεταδίδουμε στο Facebook το συγκεκριμένο αναγνωριστικό διαφήμισης της συσκευής, την έκδοση της εφαρμογής και τις πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση ή την ακύρωση της εφαρμογής.

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην προβολή στοχευμένων διαφημίσεων μέσω του Facebook σε αυτήν την εφαρμογή, απενεργοποιώντας την επιλογή "Αποστολή ανώνυμων δεδομένων χρήσης" στο κάτω μέρος της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

σ) Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων με SDK Fabric

Για να αναλύσουμε τις συγκρούσεις και τη διάδοση των εκδόσεων και να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή χρήση της εφαρμογής, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Fabric. Οι απαντήσεις του Fabric SDKs και η Crashlytics συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής, τον τύπο της συσκευής, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και την κατάσταση της συσκευής.

Η συλλογή δεδομένων που καθορίζεται από τα συμβάντα των Fabric-SDKs ενεργοποιείται από δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση και εκκίνηση της εφαρμογής, οι ενημερώσεις εφαρμογών, η επανεγκατάσταση, η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος, η διαγραφή δεδομένων εφαρμογής, οι διακοπές σε εφαρμογές και οι αγορές εντός εφαρμογής, καθώς και η παραλαβή, η απόλυση και το άνοιγμα μηνυμάτων push.

Για κάθε ένα από αυτά τα συμβάντα, συλλέγεται ο αριθμός των επισκέψεων, ο αριθμός των χρηστών που ενεργοποιούν το συμβάν και, εάν υπάρχει, η αξία των γεγονότων. Για τον εντοπισμό συσκευών, τα SDK Fabric χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό για συγκεκριμένη συσκευή.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας, αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέγονται από το Fabric και τη συλλογή δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Για να απαγορεύσετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Fabric σε αυτήν την εφαρμογή, απενεργοποιήστε την επιλογή "Αποστολή δεδομένων ανώνυμης χρήσης" στο κάτω μέρος αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, διαβάστε τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των Crashlytics και Answers .

ζ) Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων με το AppsFlyer

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία του AppsFlyer, μιας υπηρεσίας ανάλυσης της AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ). Για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη χρηστικότητα των εφαρμογών μας, καθώς και τις διαφημιστικές μας προσπάθειες, και να βελτιστοποιήσουμε την περιήγησή σας ως χρήστη, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο, την αλληλεπίδραση και το μάρκετινγκ. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται πάντα ανώνυμα και αξιολογούνται μόνο σε ανώνυμη βάση. Ανάλογα με τη διαφημιστική καμπάνια, τα δεδομένα μοιράζονται επίσης, πάντα ανώνυμα, με συνδεδεμένα διαφημιστικά δίκτυα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη μέτρηση της επιτυχίας μιας εκστρατείας μάρκετινγκ και τη συμμετοχή της στη βελτίωση της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και συλλογής των δεδομένων από το AppsFlyer, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/ . Το AppsFlyer είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη συμφωνία προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 (1) στ) GDPR.

Χρησιμοποιώντας την αίτησή μας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το AppsFlyer και τις μεθόδους συλλογής δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για να αποφευχθεί η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το AppsFlyer σε αυτή την εφαρμογή, είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί η επιλογή "Αποστολή ανώνυμων δεδομένων χρήσης".

η) Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων χρησιμοποιώντας το mPulse

Οι ιστοσελίδες που είναι ενσωματωμένες σε αυτήν την εφαρμογή χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο ανάλυσης mPulse (Akamai Technologies, Inc. 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA). Το γερμανικό υποκατάστημα της Akamai Technologies GmbH βρίσκεται στη διεύθυνση Parkring 20-22, 85748 Garching. Πληροφορίες για άλλες τοποθεσίες στη Γερμανία μπορείτε να βρείτε εδώ: https: // www.akamai.com/de/de/locations.jsp . Το MPulse δημιουργεί ανώνυμα προφίλ χρηστών. Η αξιολόγηση αυτών των προφίλ χρηστών χρησιμεύει κυρίως στην προσαρμογή και βελτίωση των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών μας. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται. Το mPulse συλλέγει, ιδίως, τα ακόλουθα δεδομένα:

Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης

Πληροφορίες λειτουργικού συστήματος χρήστη

Διεύθυνση IP (αλλά ανώνυμη)

Γεωγραφική τοποθεσία (χώρα από την οποία έχει πρόσβαση ο ιστότοπος)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο mPulse μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies . Η νομική βάση για την κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων είναι η τέχνη. 6 σελ. 1 β. στ) GDPR (ισοζύγιο συμφερόντων με βάση το νόμιμο ενδιαφέρον μας για τη συνεχή βελτίωση του περιεχομένου, της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας της εφαρμογής και των ενσωματωμένων ιστότοπων με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά τη χρήση).

4. Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους

Ο ενδιαφερόμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 15 του GDPR)

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 GDPR)

Δικαίωμα διατύπωσης αντιρρήσεων (άρθρο 21 GDPR)

Δικαίωμα ακύρωσης (άρθρο 17 GDPR)

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΣΕΚΧΟ)

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20 GDPR)

Για τις αιτήσεις αυτές, παρακαλούμε επικοινωνήστε datenschutz@wetteronline.de. Λάβετε υπόψη ότι όταν πραγματοποιείτε τέτοιες έρευνες, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για το υποκείμενο των δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας ή την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνη για εμάς (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, PO Box 20 04 44, 40102 Ντίσελντορφ).

5. Τακτική ενημέρωση αυτής της πολιτικής απορρήτου

Οι νομικές προϋποθέσεις που ισχύουν για εμάς ως πάροχο υπηρεσιών υπόκεινται φυσικά σε αλλαγές και προσαρμογές. Αυτές οι αλλαγές και προσαρμογές μπορεί να απαιτούν την ενημέρωση αυτής της Δήλωσης Απορρήτου κατά διαστήματα. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

6. Επαφή

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε κάτω από το επαφή/a> ή παρακάτω:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Βόννη

Γερμανία

E-Mail: datenschutz@wetteronline.de

Τηλέφωνο: +49 228 55937-989

Φαξ: +49 228 55937-979