δείκτης UV Αλεξανδρούπολη

Αλεξανδρούπολη
2
χαμηλό
1
2
2
2
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
7 h
07:13 18:57
26°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
5
μέτριο
1
2
4
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:14 18:55
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:15 18:54
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
4
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:16 18:52
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:17 18:50
26°
μέγιστη
4
μέτριο
1
2
3
4
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:18 18:49
27°
μέγιστη