δείκτης UV Ασπρόπυργος

Ασπρόπυργος
5
μέτριο
1
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:22 19:06
25°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:23 19:04
27°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:24 19:03
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:25 19:01
28°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:26 19:00
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:27 18:58
27°
μέγιστη