δείκτης UV Ηλιούπολη

Ηλιούπολη
3
μέτριο
Ώρες ηλιοφάνειας
8 h
07:21 19:07
24°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:21 19:05
22°
μέγιστη
6
υψηλό
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:22 19:04
25°
μέγιστη
6
υψηλό
11 h
07:23 19:02
25°
μέγιστη