δείκτης UV Γλυφάδα

6
υψηλό
10 h
07:22 19:06
26°
μέγιστη
6
υψηλό
11 h
07:23 19:04
28°
μέγιστη
6
υψηλό
11 h
07:24 19:03
28°
μέγιστη
5
μέτριο
11 h
07:25 19:01
29°
μέγιστη