δείκτης UV Καλαμάτα

Καλαμάτα
5
μέτριο
1
2
4
5
4
3
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:27 19:14
27°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
07:28 19:12
28°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:29 19:11
27°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:29 19:09
26°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:30 19:08
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:31 19:06
28°
μέγιστη