δείκτης UV Κέρκυρα

Κέρκυρα
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:37 19:21
27°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:37 19:20
27°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
3
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:38 19:18
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:39 19:17
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:40 19:15
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
4
4
5
4
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:41 19:13
27°
μέγιστη