δείκτης UV Λαμία

Λαμία
2
χαμηλό
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
3 h
07:27 19:10
22°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:28 19:08
24°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
3
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:29 19:07
25°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:30 19:05
26°
μέγιστη
3
μέτριο
1
1
3
3
3
2
1
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
07:31 19:04
22°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
8 h
07:32 19:02
24°
μέγιστη