Πάτρα
2
χαμηλό
1
2
2
2
2
1
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
8 h
7:31 π.μ. 5:12 μ.μ.
17°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
2
χαμηλό
1
2
2
2
1
1
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
3 h
7:32 π.μ. 5:12 μ.μ.
18°
μέγιστη
2
χαμηλό
1
1
2
1
1
1
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
4 h
7:33 π.μ. 5:12 μ.μ.
18°
μέγιστη
3
μέτριο
1
1
2
3
2
2
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
1 h
7:34 π.μ. 5:12 μ.μ.
17°
μέγιστη
1
χαμηλό
1
1
1
1
1
1
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
2 h
7:35 π.μ. 5:12 μ.μ.
16°
μέγιστη
1
χαμηλό
1
1
1
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
1 h
7:36 π.μ. 5:12 μ.μ.
15°
μέγιστη