δείκτης UV Πάτρα

Πάτρα
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:29 19:15
28°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:30 19:13
27°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:31 19:12
26°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:31 19:10
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
1
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:32 19:09
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:33 19:07
28°
μέγιστη