δείκτης UV Ρέθυμνο

Ρέθυμνο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:17 19:05
27°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
2
4
5
6
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
07:17 19:03
24°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
07:18 19:02
24°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
6
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:19 19:00
25°
μέγιστη
7
υψηλό
1
2
4
6
7
6
5
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:20 18:59
25°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:21 18:58
26°
μέγιστη