δείκτης UV Τρίκαλα

Τρίκαλα
1
χαμηλό
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
4 h
07:30 19:12
22°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:31 19:11
24°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:32 19:09
25°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:33 19:08
26°
μέγιστη
4
μέτριο
1
2
3
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:34 19:06
24°
μέγιστη
5
μέτριο
2
2
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:35 19:05
24°
μέγιστη