δείκτης UV Ξάνθη

Ξάνθη
4
μέτριο
1
2
3
4
3
2
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
07:17 19:01
27°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:18 18:59
27°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:19 18:58
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:20 18:56
27°
μέγιστη
4
μέτριο
1
2
3
4
4
4
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:21 18:54
27°
μέγιστη
4
μέτριο
1
2
3
4
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:22 18:53
27°
μέγιστη