Πλήθος γύρης για την περιοχή Κοζάνη

κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς