Πλήθος γύρης για την περιοχή Πτολεμαΐδα

κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς
κυπαρίσσι
ελιά
Δρυς