Ποιότητα αέρα στην περιοχή Αχαρνές

Αχαρνές
αίθρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
μέτρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια