Ποιότητα αέρα στην περιοχή Αργυρούπολη

Αργυρούπολη
ανθυγιεινή
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
ανθυγιεινή
μέτρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια