Ποιότητα αέρα στην περιοχή Ηράκλειο

Ηράκλειο
μέτρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
μέτρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια