Ποιότητα αέρα στην περιοχή Ίλιον

Ίλιον
μέτρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
ανθυγιεινή
ανθυγιεινή
ανθυγιεινή
ανθυγιεινή
ανθυγιεινή