Ποιότητα αέρα στην περιοχή Καλλιθέα

Καλλιθέα
ανθυγιεινή
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
αίθρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια