Ποιότητα αέρα στην περιοχή Καρδίτσα

Καρδίτσα
αίθρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
αίθρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια