Ποιότητα αέρα στην περιοχή Κατερίνη

Κατερίνη
αίθρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
αίθρια
αίθρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια