Ποιότητα αέρα στην περιοχή Κέρκυρα

Κέρκυρα
ανθυγιεινή
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
πολύ ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
ανθυγιεινή
ανθυγιεινή
ανθυγιεινή