Ποιότητα αέρα στην περιοχή Κομοτηνή

Κομοτηνή
αίθρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
μέτρια
αίθρια
μέτρια
αίθρια
αίθρια