Ποιότητα αέρα στην περιοχή Κόρινθος

Κόρινθος
ανθυγιεινή
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
μέτρια
μέτρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια