Ποιότητα αέρα στην περιοχή Νίκαια

Νίκαια
αίθρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
αίθρια
μέτρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια