Ποιότητα αέρα στην περιοχή Νίκαια

Νίκαια
μέτρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
ανθυγιεινή
μέτρια
μέτρια
αίθρια
αίθρια