Ποιότητα αέρα στην περιοχή Σταυρούπολη

Σταυρούπολη
αίθρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
μέτρια
μέτρια
μέτρια
αίθρια
αίθρια