Ποιότητα αέρα στην περιοχή Θήβα

Θήβα
μέτρια
καλή
αίθρια
μέτρια
ανθυγιεινή
πολύ ανθυγιεινή
επικίνδυνη
European Air Quality Index
μέτρια
μέτρια
αίθρια
αίθρια
αίθρια