δείκτης UV Βέροια

Βέροια
3
μέτριο
1
2
3
3
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
6 h
07:29 19:10
23°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:30 19:09
25°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:31 19:07
25°
μέγιστη
4
μέτριο
1
1
3
4
4
4
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:32 19:05
26°
μέγιστη
4
μέτριο
1
1
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:33 19:04
25°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
4
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:34 19:02
25°
μέγιστη