δείκτης UV Χαλκίδα

Χαλκίδα
5
μέτριο
2
3
5
4
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
8 h
07:21 19:07
24°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
3
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:22 19:06
23°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:23 19:04
25°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:24 19:02
25°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:25 19:01
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:26 18:59
26°
μέγιστη