Ηράκλειο
3
μέτριο
1
2
3
3
3
2
1
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
7:10 π.μ. 5:06 μ.μ.
20°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
3
μέτριο
1
1
1
2
3
2
2
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
3 h
7:11 π.μ. 5:06 μ.μ.
19°
μέγιστη
3
μέτριο
1
2
3
3
3
2
2
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
6 h
7:12 π.μ. 5:06 μ.μ.
18°
μέγιστη
2
χαμηλό
1
1
2
2
2
1
1
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
7:13 π.μ. 5:06 μ.μ.
19°
μέγιστη
4
μέτριο
1
2
3
4
3
2
2
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
7 h
7:14 π.μ. 5:06 μ.μ.
18°
μέγιστη
3
μέτριο
1
2
3
3
3
2
2
1
08:00 π.μ.
10:00 π.μ.
12:00 μ.μ.
02:00 μ.μ.
04:00 μ.μ.
06:00 μ.μ.
Ώρες ηλιοφάνειας
7 h
7:14 π.μ. 5:06 μ.μ.
19°
μέγιστη