δείκτης UV Ιωάννινα

Ιωάννινα
6
υψηλό
1
2
4
5
6
6
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:34 19:16
26°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
6
υψηλό
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:35 19:14
26°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
3
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:36 19:13
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
1
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
10 h
07:37 19:11
26°
μέγιστη
4
μέτριο
1
1
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:38 19:10
26°
μέγιστη
5
μέτριο
2
2
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:39 19:08
26°
μέγιστη