δείκτης UV Κατερίνη

Κατερίνη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
12 h
07:26 19:11
25°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
4
μέτριο
1
2
2
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
9 h
07:27 19:09
23°
μέγιστη
6
υψηλό
1
2
3
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:28 19:08
24°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:29 19:06
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:30 19:04
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
2
4
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:31 19:03
26°
μέγιστη