δείκτης UV Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:25 19:09
27°
μέγιστη
χαμηλό
μέτριο
υψηλό
πολύ υψηλό
ακραίο
3
μέτριο
1
1
2
3
3
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
7 h
07:26 19:07
25°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:27 19:06
26°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:28 19:04
28°
μέγιστη
4
μέτριο
1
2
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:29 19:02
28°
μέγιστη
5
μέτριο
1
2
2
4
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Ώρες ηλιοφάνειας
11 h
07:30 19:01
28°
μέγιστη